Łagów Lubuski – uzdrowisko czy tereny wojskowe? Kto wygra?

Łagów Lubuski to niewielka miejscowość położona nad j. Ciecz w województwie lubuskim. W ostatnim czasie zrobiło się o niej głośno za sprawą dwóch skrajnie różnych pomysłów na jej zagospodarowanie.

Pierwsza wizja zagospodarowania Łagowa została wysunięta przez wójta. Już od jakiegoś czasu zabiega on o to, by miasto zyskało miano uzdrowiska. W ten sposób Łagów miałby szanse na przyciągnięcie turystów i kuracjuszy, którzy tchnęliby w miasto nowe życie. Zyskałby też prestiż i być może stałby się znany nie tylko z konfliktu między władzami, a wojskiem.

Autorem drugiego pomysłu na wykorzystanie jeziora, nad którym leży Łagów jest bowiem wojsko. Rejonowego Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze złożył do marszałka województwa wniosek o udostępnienie mu działki położonej bezpośrednio nad jeziorem. Pozyskany w ten sposób grunt miałby być wykorzystany na rozwój poligonu i związanej z nim strzelnicy.

Oba pomysły wydają się interesujące, oba mają na celu dobro mieszkańców.

Wójt tłumaczy, że uzyskanie przez Łagów statusu uzdrowiska umożliwiłoby stworzenie wielu nowych miejsc pracy. Wojsko argumentuje, że brak możliwości rozwoju strzelnicy może prowadzić do przeniesienia jednostki do innej miejscowości, a tym samym do utraty dotychczasowej pracy przez wielu mieszkańców Łagowa.